Індивідуально-авторські іменники в українській драмі: семантичний аспект

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті розглянуто особливості семантики авторських лексичних новотворів українських драматургів, проаналізовано способи і причини творення індивідуально-авторських номінацій. The semantical peculiarities of Ukrainian dramatist’s lexical neologisms, ways and causes of creation occasional nominations are being analyzed in the article.…