Гуманітарний

РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ЕВТАНАЗІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ науковій статті розглянуто одну з ключових проблем біотичної науки – евтаназію. Акцентовано увагу на релігійному осмисленні даної проблеми. Висвітлено релігійне обґрунтування «добровільної смерті». Ключові слова : евтаназія, церква, релігія, християнство. The scientific article examines one of the key…

Персоналістична біоетика як фундамент виховання

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена проблемі гендерного виховання з позицій біотичної науки. Розглянуто основні механізми нівелювання гендерних стереотипів в освіті та вихованні. Ключові слова : гендерне виховання, гендерні стереотипи, біоетика. The article deals with the problem of the gender upbringing of position…

Світоглядні та етичні проблеми трансплантології

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДана стаття присвячена трансплантології, як одній з ключових медичних практик сучасності. Акцентовано увагу на релігійних, світоглядних та етичних аспектах проблеми. Ключові слова : трансплантологія, медицина, релігія, жертва. This article deals with transplantation as one of the key medical practices…

ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ У ТЕКСТАХ ПІСЕНЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГУРТІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено аналізу відхилень від норм сучасної української літературної мови, зафіксованих у текстах пісень сучасних музичних гуртів. Ключові слова: культура мови, мовна норма, унормованість, “Тік”, “Скрябін”, “ТНМК”. The article is devoted to the analysis of deviations from the norms…

Християнський містичний досвід доби Відродження

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття спрямована на те, щоб найбільш точно висвітлити питання щодо християнського містичного досвіду доби Відродження, який представлений двома течіями. Зокрема, християнська каббала та ісихазм. У статті проаналізовано питання щодо основних форм богопізнання представлених течій, їхні світоглядні особливості та способи…