Містичний спосіб богопізнання Миколи Кузанського

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintМикола Кузанський – родоначальник ренесансного платонізму. У статті досліджено внесок зроблений філософом у вчення про містичне єднання з Богом та вплив на тогочасну філософську та культурну парадигми епохи. Проаналізовано зовнішні впливи, які дали поштовх для розвитку філософсько-містичної системи Миколи…

Містичне вчення Іцхака Лурія Ашкеназі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто основні вчення Іцхака Лурія Ашкеназі як представника іудейського містичного досвіду доби Ренесансу. Досліджено здобутки лурріанської каббали – школи, яка була утворена іудейським богословом. Важливе місце займають національні мотиви. Розглянуто на чому саме акцентували уваги представники цієї…

Християнський містичний досвід доби Відродження

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття спрямована на те, щоб найбільш точно висвітлити питання щодо християнського містичного досвіду доби Відродження, який представлений двома течіями. Зокрема, християнська каббала та ісихазм. У статті проаналізовано питання щодо основних форм богопізнання представлених течій, їхні світоглядні особливості та способи…

ІУДЕЙСЬКИЙ РЕНЕСАНСНИЙ МІСТИЧНИЙ ДОСВІД

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто питання іудейського містичного досвіду. Проаналізовано вплив кабалістичних практик на людину. Досліджено вчення Каббали як містичної течії, яка має добре структуровану та сформовану систему. Ключові слова: Каббала, Нотарікон, Хекалот, Темура, Дерево Життя.   The questions of Jewish…

Містичний досвід Отців Церкви

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Стаття спрямована на те, щоб проаналізувати та розглянути містичний досвід Середньовіччя та Отців Церкви зокрема. Оріген, Григорій Нисський та Августин Блаженний – найбільш яскраві представники тогочасного містичного вчення. Стаття висвітлює основні ідеї філософсько-містичних вчень містиків Середньовіччя. Ключові слова:…