ХУДОЖНІЙ СВІТ ІВАНА МАЛКОВИЧА-ПОЕТА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті   охарактеризовано зміст поняття «художній світ». Здійснено аналіз поезії І. Малковича, визначено ключові теми творчості автора. Ключові слова: художній світ, театралізація, міфологізація. Annotation: In the article the concept of «art world» is characterized.  The poetry of I. Malkovich and key…

Художньо-стильові особливості поезії Івана Малковича

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовано основні художньо-стильові риси поезії та їх пов’язаність із світоглядними й культурними орієнтирами у творчості І. Малковича. Ключові слова: театральність, міфопоетика, бароко, , інфантилізм.   In this article the main artistic and stylistic features and their association with…

Народнопісенна традиція в поезії Б. Олійника

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджуються особливості функціонування народнопісенної традиції у творчості Бориса Олійника. Здійснено спробу визначити основні компоненти народнопісенної традиції у творах поета.      Ключові слова: народнопісенна традиція, метафора, епітет, фразеологізм, римування. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print