Конференції

Developing Academic writing in intercultural university settings: KEY FEATURES, efficiency AND CHALLENGES

UDC 378.14.017 N.B. Samoilenko Sevastopol State University (Sevastopol)   Developing Academic writing in intercultural university settings: KEY FEATURES, efficiency AND CHALLENGES Анотація: У статті представлено навчально-методичне забезпечення для формування міжкультурної компетентності в процесі навчання академічному письму; описано приклади завдань з…

CAT TOOLS IN TRANSLATION

УДК 37.01 Герасимчук І.В.   Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький   CAT TOOLS IN TRANSLATION Summary The article substantiates the necessity to use Computer-aided translation software to increase productivity and better consistency, to stay competitive. Described are…

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА

О.Я.Чепіль Національний університет «Острозька академія» КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА У статті здійснено ґрунтовний аналіз комунікативного аспекту в ідентифікації соціолінгвістичного статусу  комуніканта. Ключові слова:  соціолінгвістика, соціолінгвістичний статус комуніканта, комунікація,  мовна комунікація. В статье представлен глубокий анализ коммуникативного аспекта…

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА «ВЕЖА ІЗ ЧОРНОГО ДЕРЕВА»

УДК 811.111’37 І. В. Гошовська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Стаття присвячена дослідженню збереження інтелектуалізації при перекладі твору Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева». У роботі описано складові інтелектуалізації мови, виокремлено основні компоненти інтелектуального роману, проаналізовано способи збереження інтелектуалізації при…

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПРИЧИННОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

УДК 811.111:81’367.7 Мойсеєнко С.М. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Анотація. Дана стаття присвячена опису функціонально-семантичного поля причинності німецької мови, в якому всі одиниці організовані певними семантичними відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження…