Конференції

МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ

УДК  378:37.02+37.04 Н.В. Ломінська, старший викладач кафедри англійської мови та літератури, Національний університет «Острозька академія», м. Острог   МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ           Стаття присвячена проблемам викладання англійської мови у різнорівневих групах. Особлива увага приділяється таким…

TASK-BASED LANGUAGE TEACHING AS AN EFFECTIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE STUDIES

TASK-BASED LANGUAGE TEACHING AS AN EFFECTIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE STUDIES Kostiuk O.Y., department of English language and literature, National University Ostroh Academy; Lushpay L.I., department of Business English, National University Ostroh Academy      The article deals with the task-based approach…

ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Р. ЧАНДЛЕРА ТА Д. ХЕММЕТА)

УДК 81’42 І.В. Міщинська Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Р. ЧАНДЛЕРА ТА Д. ХЕММЕТА) Особливості дискурсивного аналізу художніх творів (на матеріалі творів Р. Чандлера та Д. Хеммета)…

«ЙОГО СІМ’Я» АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА В ЖАНРОВІЙ ПАРАДИГМІ СІМЕЙНОГО РОМАНУ

УДК: 821.161.2-31 Т. В. Гросевич ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ   «ЙОГО СІМ’Я» АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА В ЖАНРОВІЙ ПАРАДИГМІ СІМЕЙНОГО РОМАНУ   Стаття присвячена вивченню жанрової специфіки твору А. Дімарова «Його сім’я» як сімейного роману. В дослідженні наголошено…

Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту

УДК 81:139:811.111:821:82-3                                              О. С. Чистякова Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту Чистякова О.С., Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту Анотація В статті автор здійснив спробу узагальнити та систематизувати матеріал про структуру тексту та про основні напрямки його аналізу.…