Конференції

АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81:340.113 Разбєгіна Н.В. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого       Стаття присвячена аналізу структури термінів міжнародного права української мови. У роботі розглядаються термінотворчі моделі, уточнюється визначення багатослівного терміна, визначаються продуктивні та непродуктивні способи творення. Ключові слова:…

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 37.016:81 О. О. Романова, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків     У статті досліджується зміст викладання та основні підходи до навчання української мови у вищій школі як основи формування професійної компетенції студентів нефілологічного ВНЗ.…

ВПЛИВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ НА УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МОВУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 811.161.2’272:81’26                                    О.В. Шапаренко, Харківський інститут фінансів УДУФМТ This article takes the increasingly global nature of society in the world, and in Ukraine in particular, as the framework for reviewing influence of diversity and muliculturism on Ukrainian people’s national…

ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОАМЕРИКАНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ-СИНОНІМІВ СФЕРИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’373.613’161.2’111 Т. О. Лелека Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка У статті охарактеризовано особливості використання англоамериканізмів в українській мові початку ХХІ століття як результату мовних контактів. Досліджується проблема розмежування значень термінологічного ряду англоамериканських запозичень сфери безперервної освіти:…

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 659.44:004.738 Мачульська К. Я. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки       У статті здійснено аналіз поглядів вчених щодо визначення понять комунікативної стратегії і тактики, схарактеризовано комунікативні стратегії і тактики у рекламних салоганах Інтернет-магазинів на матеріалі англомовних…