Конференції

ФЕНОМЕН РЕКОНСТРУКЦІЇ В АКСІОМАТИЧНОМУ Й АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМУ ФУНКЦІОНАЛІЗМІ

УДК 81’800 Черхава Олеся Олегівна Київський національний лінгвістичний університет     У статті розглядається феномен реконструкції із позицій функціоналізму, під яким розуміють, з одного боку, методичну процедуру здійснення когнітивних операцій аналізу різних типів і видів діяльності людини, а з іншого,…

АПОЗИТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ САМОІДЕНТИФІКУВАЛЬНОГО СУДЖЕННЯ

УДК 811.111’371’367 Рудоман О. А. Хмельницький національний університет (м. Хмельницький) У статті розглянуто апозитивну конструкцію як вторинний засіб вираження самоідентифікувального судження. Виявлено істотно значимі характеристики цієї конструкції й визначено фактори, що впливають на її семантику. Ключові слова: апозитивна конструкція, самоідентифікувальне судження, корелят.…

ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ІЗ ОДОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ

УДК 811.161.2’373(045) Т. Ф. Семашко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ     У пропонованій розвідціна матеріалах «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.» розглянуто етнокультурні стереотипи із одоративним компонентом. Ключові слова:чуттєве сприйняття, модус перцепції, одаризми,…

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ПСЕВДОАНТРОПОНІМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

УДК: 811.161.2’111’373.21                               Канд. філол. наку І.Ф. Заваринська ТВУК, м.Теребовля   Заваринська І.Ф. Національно-культурна специфіка семантики фразеологічних одиниць з псевдоантропонімними компонентами. У статті розглядаються фразеологічні одиниці з псевдоантропонімним компонентами в структурно-семантичному та порівняльному аспектах. Комплексний аналіз даних фразеологізмів дає можливість краще…

МОВНИЙ СВІТ ПОЕТИЧНОГО ІДІОСТИЛЮ СІЛЬВІЇ ПЛАТ

УДК 821.111(73) – 1.09”19” О.Р.Заболотна Національнийуніверситет “Львівськаполітехніка”, Львів Стаття присвячена дослідженню мовного аспекту ідіостилю Сільвії Плат, що дає можливість визначити індивідуальну неповторність авторки. У роботі розглядаються особливості індивідуального стилю американської письменниці, а також відмінності індивідуального стилю залежно від сфери використання…