глобалізація

High-hume технології як нова стадія взаємодії науки та релігії

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена дослідженню феномену High-hume технологій у контексті нової стадії взаємодії науки та релігії. Ключові слова: High-hume технології, наука, релігія, глобалізація, секуляризація. Article is devoted to the phenomenon of High-hume technologies in the context of a new stage of…

Мультикультуралізм як соціокультурний феномен

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається феномен мультикультуралізму з точки зору культури. Автор аналізує основні моделі мультикультуралізму у сучасному суспільстві та порівнює їх. Також автор співставляє явище мультикультуралізму із явищами глобалізації та діалогу культур. Ключові слова: мультикультуралізм, полікультурність, глобалізація, діалог культур, «своє»/…

Особливості становлення і розвитку фінансової системи України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті зроблено спробу проаналізувати особливості становлення і розвитку фінансової системи України, оцінити результати її діяльності та запропоновано шляхи покращення ефективності її функціонування. Ключові слова: фінансова система, Україна, місцеві фінанси, грошова одиниця, зарубіжний досвід, глобалізація. The article exposes and…

Манько Л. Аналіз рівня глобалізованості єврорегіонів «Карпати» та «Буг» протягом 2004-2011 рр.

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті розглянуто становлення та розвиток єврорегіонів «Карпати» та «Буг» протягом 2004-2011 рр. під впливом глобалізаційних процесів та державної регіональної політики. Також спираюсь на методологію автора визначено рівень глобалізованості Карпатського єврорегіону та «Бугу». Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми культурної ідентичної: локальний та глобальний контексти”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print 22-23 квітня 2010 року в Національному університеті «Острозька академія» було втретє проведено міжнародну науково-практичну конференцію під загальною назвою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», яку щороку організовує кафедра культурології та філософії. Кожного року організатори цієї конференції…