Мультикультуралізм як соціокультурний феномен

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається феномен мультикультуралізму з точки зору культури. Автор аналізує основні моделі мультикультуралізму у сучасному суспільстві та порівнює їх. Також автор співставляє явище мультикультуралізму із явищами глобалізації та діалогу культур. Ключові слова: мультикультуралізм, полікультурність, глобалізація, діалог культур, «своє»/…

Мультикультуралізм як стратегія взаємодії з Іншим

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається феномен мультикультуралізму як спосіб взаємодії з Іншим. Автор розкриває мультикультуралізм як стратегію. Також розглянуто дискурсивний, діалогічний та ксенологічний підходи до розуміння Іншого. Ключові слова: Мультикультуралізм, Інше, Я-Ти, «своє»/ «чуже». The article examines the phenomenon of multiculturalism…