Студентські публікації

Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості установи державного сектору

Глущик Марта Миколаївнастудентка 4 курсу, спеціальність «Облік і оподаткування» Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту У статті розглянуто підходи до трактування поняття «дебіторська заборгованість» у розрізі національної та міжнародної нормативно-законодавчої бази. Досліджено основні особливості та…

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТРОРУ

Янковська А. А.,студентка 4 курсу, спеціальність “Облік і опадаткування” Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті відображено проблемні аспекти обліку розрахунків із заробітної плати та розкрито можливі шляхи для покращення цього процесу у…

СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Янковська А. А.,студентка 4 курсу, спеціальність “Облік і опадаткування” Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті розглянуто особливості обліку заробітної плати в бюджетних установах та описано можливі шляхи вдосконалення даної проблематики. Ключові слова:…

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Глущик Марта Миколаївнастудентка 4 курсу, спеціальність «Облік і оподаткування» Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту У статті розглянуто проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості установами державного сектору. Проаналізовано та запропоновано основні напрями їх вирішення та удосконалення.…

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ ТА ЙОГО ПРОГНОЗ

Друзь Веніамін Леонідович,Стасюк Тетяна ВолодимирівнаСтуденти 3 курсу:спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,«Економічна кібернетика» Науковий керівник:Дем’янчук Ольга Іванівнад.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті розглянуто та спрогнозовано чотири основних фактори впливу на обмінний курс долару відносно гривні на…