Студентські публікації

Загрози та основні напрями зміцнення бюджетної безпеки України

Жук Олеся Сергіївна студентка 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит» Науковий керівник: Шулик Юлія Віталіївна доцент, кандидат економічних наук Загрози та основні напрями зміцнення бюджетної безпеки України У статті розглянуто основні загрози бюджетній безпеці України, причини їх виникнення, а також вплив на…

Використання переваг та мінімізація недоліків оцінки настання банкрутства підприємств ( на прикладі ТОВ “Костопільський фанерний завод”)

Михасюк Дмитро Олегович, студент 4 курсу, напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Науковий керівник: Харчук Олександр Анатолійович, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ТА МІНІМІЗАЦІЯ НЕДОЛІКІВ ОЦІНКИ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ…

Features of the organization of accounting of equity capital of enterprises of Ukraine and directions for its improvement

Kateryna Fedorova student of the 4th year of economics facultyNational University of Ostroh Academy Scientific supervisor : Kharchuk Yuliya Yurievnaassociate professor of finance, accounting and audit department Features of the organization of accounting of equity capital of enterprises of Ukraine…

Opportunities to improve the process of managing the receivables of the enterprise

Kateryna Fedorova student of the 4th year of economics facultyNational University of Ostroh Academy Scientific supervisor : Kharchuk Yuliya Yurievnaassociate professor of finance, accounting and audit department Opportunities to improve the process of managing the receivables of the enterprise Abstract.…

Credit needle for Ukraine

Kherovymchuk Alla Sergiyvna, student of the 4th year of economics facultyNational University of Ostroh Academy Scientific supervisor : Kharchuk Yuliya Yurievnaassociate professor of finance, accounting and audit department Credit needle for Ukraine The article reveals theoretical and practical aspects of…