IІI Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 398.6 Л.І. Тараненко Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ У статті шляхом аналізу існуючих у науковій літературі поглядів автором уточнено узагальнену дефініцію загадки, на основі якої обґрунтовано ієрархічно супідрядну…

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 37.03:81.111 Викладач С. В. Валевська ТВУК, м.Теребовля ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Валевська С. В. Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови. У статті…

ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТОВ МЕДИА-ЖАНРА «СОВЕТ»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.1>37   37                                              Бондаренко Л. И.   ДНУЖТ им. академика В. Лазаряна,  Днепропетровск ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ  ЕДИНИЦЫ  СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ   ТЕКСТОВ МЕДИА-ЖАНРА «СОВЕТ» У даній статті проводиться аналіз мінімальної синтаксичної моделі жанру «Порада» розширеної структури, описуються предикативні одиниці, що входять в поліпредикативне…

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’115 Борисов О.О. ЧНПУ імені Т.Г.Шевченко, м. Чернігів   ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей чат-діалогу у британському та українському Інтернет-просторі. Виявлено відмінності впливу з використанням графічних, графіко-фонетичних, морфологічних, лексичних…

ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’42:811.111 О. О. Кульчицька Е. А. Балог   ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»                                                                                      м. Івано-Франківськ ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ   У роботі доводиться, що гумористична, іронічна, сатирична тональність художнього твору може…