IІI Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.11:81’25 О. Ю. Малишко, Л. С. Козуб Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва Стаття присвячена дослідженню перекладацьких трансформацій, які найчастіше застосовуються при перекладі англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи,…

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 37.03:81.111 Викладач С. В. Валевська ТВУК, м.Теребовля ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Валевська С. В. Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови. У статті…

ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТОВ МЕДИА-ЖАНРА «СОВЕТ»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.1>37   37                                              Бондаренко Л. И.   ДНУЖТ им. академика В. Лазаряна,  Днепропетровск ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ  ЕДИНИЦЫ  СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ   ТЕКСТОВ МЕДИА-ЖАНРА «СОВЕТ» У даній статті проводиться аналіз мінімальної синтаксичної моделі жанру «Порада» розширеної структури, описуються предикативні одиниці, що входять в поліпредикативне…

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’115 Борисов О.О. ЧНПУ імені Т.Г.Шевченко, м. Чернігів   ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей чат-діалогу у британському та українському Інтернет-просторі. Виявлено відмінності впливу з використанням графічних, графіко-фонетичних, морфологічних, лексичних…

ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’42:811.111 О. О. Кульчицька Е. А. Балог   ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»                                                                                      м. Івано-Франківськ ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ   У роботі доводиться, що гумористична, іронічна, сатирична тональність художнього твору може…