IІI Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

DIACHRONIC VIEWPOINT ON POETRY GENRES (WITH REFERENCE TO CONTEMPORARY LITERATURE OF THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintUDC 811.111:82-1/-9 Aristova N.O. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine   DIACHRONIC VIEWPOINT ON POETRY GENRES (WITH REFERENCE TO CONTEMPORARY LITERATURE OF THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES)        Стаття присвячена поетичним жанрам у літературі англомовних країн.…

СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’42 О. Л. Балацька Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за…

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81.26 Ю.В. Терехова Національна академія Національної гвардії України, м. Харків   ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)   У статті досліджуються проблеми, пов’язані із вивченням гендерних особливостей мови у дискурсі спору.…

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙМЕННИКОВОЇ РЕПРИЗИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.2’37 Бакун О. А. Хмельницький національний університет (м. Хмельницький) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙМЕННИКОВОЇ РЕПРИЗИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація У статті досліджено засоби вираження постсегментного компонента одного з різновидів сегментних конструкцій – займенникової репризи. Виявлено, що постсегментний компонент – це предикативна…

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 821.161.2.03                                                                                                      Н.В.Піддубна Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У статті викладені результати дослідження вербалізації релігійних концептів в епістолярії Т. Шевченка. Спираючись на листи поета, автор статті доводить, що Т. Шевченко активно…