IІI Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’42 О. Л. Балацька Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за…

РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811. 111’221   І.Л. Білюк Житомирський державний університет ім. І. Франка м.Житомир    РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ   Стаття присвячена дослідженню вербальних та іконічних засобів передачі інформації, що вживаються з метою реклами міст. Значну увагу приділено…

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’42 811.111 В.А. Єфименко Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, м. Київ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК У статті розглядаються фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний підходи до аналізу фольклорних і літературних казок. Ключові слова : фольклорна казка, літературна…

РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’42 Г. О. Патлач Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ ДДПУ РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ Анотація. В статті розглядається явище референції та її роль в комічному комунікативному акті на матеріалі російської, української, англійської та французької мов. В основі дослідження лежать принцип…

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111:004:81’253 М. С. Богачик, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне   ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ Статтю присвячено дослідженню  передумов та основних тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень, що поповнюють лексичний склад англійської мови у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.…