IІI Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

DIACHRONIC VIEWPOINT ON POETRY GENRES (WITH REFERENCE TO CONTEMPORARY LITERATURE OF THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintUDC 811.111:82-1/-9 Aristova N.O. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine   DIACHRONIC VIEWPOINT ON POETRY GENRES (WITH REFERENCE TO CONTEMPORARY LITERATURE OF THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES)        Стаття присвячена поетичним жанрам у літературі англомовних країн.…

СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’42 О. Л. Балацька Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за…

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111:004:81’253 М. С. Богачик, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне   ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ Статтю присвячено дослідженню  передумов та основних тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень, що поповнюють лексичний склад англійської мови у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.…

ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 821.111 (73)+ 811.111 Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. МНУ ім. В.О.Сухомлинського   ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ   У статті розглядаються поняття дискурсивного аналізу, реперспективізації стилістичних прийомів, контекстуальності, лінгвістичного моделювання, дейксис на матеріалі роману Тома Вульфа “Вогонь…

ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 821.161.2’42:32 Н. В. Кондратенко Одеський національний університет  імені І. І. Мечникова (Одеса)   ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ   Статтю присвячено аналізу позитивно забарвлених оцінних лексем, вжитих у політичних слоганах виборчих кампаній періоду 2012–2014 років. Виявлено…