IІI Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК  81’37 В.А. Папіш, ВДНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород  САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У  ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА»  Анотація.Віталія Папіш. Самопрезентація демонстративної мовної  особистості у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима». У статті розглянуто основні аспекти дослідження психологічної акцентуації,…

ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОГО ІМЕННИКА FLEGEL (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.112.2’367.6:17.021.1 С. І. Липка Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника м. Івано-Франківськ ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОГО ІМЕННИКА FLEGEL  (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) Стаття присвячена опису епідигматичних характеристик німецького іменника Flegel,встановленню ієрархії значень у його семантичній структурі на основі…

КОНЦЕПТ BEAUTY У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’0:159. 955 А.В. Косенко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича КОНЦЕПТ BEAUTY У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ У статті виявляються лінгвокультурні характеристики концепту beauty.В ході  дослідження визначаються основні риси художнього дискурсу, виявляються особливості репрезентації досліджуваного концепту у ньому та реконструюється…

ДО ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР» І «МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print УДК 811.111 О. Ю. Кузьменко Житомирський державний університет ім. І.Франка Житомир  ДО ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР» І «МОВЛЕННЄВИЙ АКТ» Статтю присвячено аналізу понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як одиниць мовленнєвого спілкування, розглянуто параметри їх протиставлення та уподібнення, проведено…

КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’373.2:81’371 Г.П.Лукаш Донецький національний університет Донецьк  КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ  НАЗВ Стаття присвячена аналізу конотативних власних назв у когнітивному аспекті. Зроблено спробу подати зміст понять ‘когнітивна схема’, ‘сценарій’, ‘когнітивна модель’, ‘фрейм’ на прикладах розвитку вторинного значення у власних…