відповідальність

Напрямки вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за контрабанду

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Анотація: В статті досліджені проблеми законодавства про кримінальну відповідальність за контрабанду. Ключові слова: контрабанда, вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність. Annotation: The article deals with the problems of law on criminal liability for smuggling. Keywords: Smuggling, improving legislation on criminal…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Вища рада юстиції України в механізмі притягнення суддів до конституційної відповідальності

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Анотація. У статті аналізується законодавство, що регламентує процедуру притягнення суддів до конституційної відповідальності. Розглядаються проблемні аспекти статусу Вищої ради юстиції України як органу, що бере участь у реалізації конституційної відповідальності суддів. Пропонується авторське бачення вдосконалення інституту конституційної відповідальності суддів…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Питання законодавчої коректності поняття «засудженого» за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті розглядається питання змістовної правильності підходу законодавця до визначення поняття засудженого. Здійснюється акцент на спірних моментах коректності поняття засудженого. The questions of semantic correctness of approach of legislator to the definition of conception of convicted person are discussed…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Ґенеза інституту засудженого в кримінальному провадженні України в період СРСР

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті розглядається питання генези інституту засудженого в кримінальному провадженні України в радянський період. Розглядаються питання поняття особи засудженого та його процесуального статусу. Предметом дослідження виступають Кримінально-процесуальні кодекси 1922, 1927 та 1960 років. The article discusses the genesis of…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Відповідальність держави та органів державної влади в контексті розвитку класичної доктринальної думки

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Анотація. У науковій статті досліджуються погляди представників доктринальної думки про відповідальність держави та її органів. З’ясовується вклад учених у становлення інституту відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб. Ключові слова: держава, державна влада, гілка влади, народ, суверен,…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 1 з 212