ГУМАНІЗАЦІЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ УКРАЇНИ ЗА НОРВЕЗЬКИМ ЗРАЗКОМ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Анотація. У статті досліджено стан дотримання прав ув’язнених в Україні, здійснено компаративістський аналіз законодавства України і Норвегії, що регламентує умови утримання ув’язнених в установах виконання покарань. Зроблено акцент на позитивних аспектах практики забезпечення прав ув’язнених на прикладі в’язниці…

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті досліджується застосування інституту конституційно-правової відповідальності парламенту у вітчизняній державно-правовій практиці. Здійснюється аналіз нормативної регламентації інституту дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, її органів та посадових осіб. Акцентується увага на недостатньо врегульованих моментах та здійснюється узагальнення шляхів…

Відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України та Верховною Радою України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. Здійснюється аналіз вітчизняного законодавства, що регламентує функціонування інституту відповідальності уряду у державно-правовій практиці України. Визначаються недостатньо врегульовані питання та пропонуються шляхи їх вирішення. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Проблеми визначення правового статусу ембріона

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті розглядається питання визначення моменту початку життя людини як моменту початку його правового захисту з боку держави, порушення конституційного права на життя людини репродуктивним правом вибору жінки шляхом проведення штучного переривання вагітності. Здійснюється огляд національних та міжнародних…

Актуальні питання формування та правового статусу судів загальної юрисдикції України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті розглянуто специфіку правового статусу та порядку формування судів загальної юрисдикції в Україні, зроблено акцент на судовій реформі 2010 року, а саме на проблематиці правового статусу та порядку формування судів загальної юрисдикції як основного предмета змін. Проаналізовано…