реципієнт

Психолінгвістичні особливості впливу засобів масової інформації на свідомість реципієнтів

Ця стаття присвячена аналізу психолінгвістичного впливу засобів масової інформації та їх контролю свідомістю реципієнтів Ключові слова: мас-медіа, психолінгвістична експертиза, маніпуляція, вплив, реципієнт. This article deals with psycholinguistics peculiarities of mass media and control of consciousness of recipients Key words: mass…

Лінгвістичний аналіз мовних механізмів впливу в промовах Маргарет Тетчер

У статті розглядаються, на основі матеріалів з промови Маргарет Тетчер, найбільш поширені механізми мовного впливу на реципієнта. Ключові слова: спілкування, політичний дискурс, реципієнт. In the article, on the basis of speech of Margaret Thatcher, the most frequently used tools of…

Емоційний вплив стилістичних фігур на сприймання судових промов

У статті розповідається про роль стилістичних фігур як особливих мовних засобів вираження емоційностіу англомовних судових промовах. Ключові слова: риторика, оратор, реципієнт, красномовство, емоційний стан, опис, почуттєвий намір мовця, аудиторія зали судового засідання. This article deals with the importance of the…

Плітки як ефективний спосіб маніпуляції свідомістю реципієнтів

Стаття присвячена психолінгвістичному аналізу пліток, їх диференціації та впливі. Ключові слова: плітка, мас медіа, комунікація, типологія, маніпуляція, реципієнт. This article deals with psycholinguistic analysis of gossips, their differentiation and influence. Keywords: gossip, mass media, communication, typology, manipulation, recipient.

Психологічні аспекти сприйняття рекламного образу

У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як…