позиковий капітал

ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintБорис Юрійович Мосійчук, студент, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: О. І. Дем’янчук, к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту  ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ  У статті проаналізовано сутність позикового капіталу, джерела формування та наведено основні його…

Позиковий капітал підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті висвітлена сутність позикового капіталу, наведені показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства. Представлені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Ключові слова: капітал підприємства, позиковий капітал, фінансовий стан підприємства, рентабельність, кредит. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Внутрішні резерви збільшення рентабельності позикового капіталу підприємств

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті окреслено  позитивні та негативні аспекти використання позикового капіталу  та зазначено найоптимальніші внутрішні резерви підвищення рентабельності підприємств, шляхом реформування обсягу витрат на кожному з етапів формування прибутку підприємства. Ключові слова: позиковий капітал, рентабельність підприємства, собівартість, адміністративні витрати, витрати…

Оптимізація формування фінансових ресурсів підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Постановка проблеми. Трактування поняття “структури капiталу” в найбiльш унiверсальному видi характеризується всiма закордонними та вiтчизняними економiстами як спiввiдношення всiх форм власних та позичених фiнансових коштiв, якi використовуються пiдприємством в процесi своєї господарської дiяльностi для фiнансування активiв. Iснує двi основнi…