молодь

Вплив інформаційних чинників на формування національно-культурної ідентичності молоді: соціологічний аспект

У статті досліджено вплив інформаційних чинників на процес формування національно-культурної ідентичності сучасної молоді за допомогою соціологічного опитування. У ході дослідження було вивчено думки української молоді щодо їхньої національно-культурної ідентичності. The article investigates the impact of information factors on the formation…

Особливості самопрезентації молоді у соціальних мережах

Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз підходів до вивчення феноменту самопрезентації, розглянуті особливості процесу самопрезентації, основні мотиви, стратегії, тактики та види, а також особливості процесу самопрезентації у молоді в соціальних мережах. Проведений емпіричний аналіз самопрезентації молоді в соціальних мережах та…

ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ДОПОМОГА У ФОРМУВАННІ СЕНСОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

У статті розглянуті концептуальні особливості християнської педагогіки сучасності та її місце у формуванні сенсожиттєвих аспектів молоді. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні позиції християнського виховання як складової у формуванні сенсу життя молодого покоління. Ключові слова: сенс життя, виховання, християнська…

Загальна характеристика діяльності молодіжних утворень греко-католиків в Україні

На сьогоднішньому щаблі історичного поступу України вирішального значення набуває увага до молоді і, зокрема, до проблем її соціалізації та соціального виховання. Саме тут визначного значення набуває релігійне виховання або виховання на засадах християнської моралі. Одним із засобів та способів здійснення…

Молодь як елемент соціальної структури: проблема інфантилізму

У статті виокремлено поняття «соціологія молоді». Досліджується проблема інфантилізму молоді у сфері політики.  The article singled out the concept of «sociology of youth». The problem infantilism of young people in politics.