Кримінальне право України

Проблемні питання порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: Механізм зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання у тій інтерпретації, в якій існує на теперішній час, вважається своєрідною амністією. Однак наслідки застосування нововведень оцінені не в повній мірі. Чого ж очікувати в 2016 році від реалізації…

Основні форми та види злочину, передбаченого ст. 113 (Диверсія) КК України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті досліджені питання, пов’язані із визначенням поняття диверсія та її поділом на окремі види, а також здійснено спробу  класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах. Sabotage notion definition and its typological subdivision issues have been studied in…

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПрагнення політиків, можновладців та еліти країни до Євроінтеграції, розвиток демократичного суспільства та спроба гуманізації сфери кримінальної відповідальності об’єктивно зумовлюють створення та відповідно прийняття нового для вітчизняного права законодавства, яке передбачало б запровадження відповідальності за вчинення кримінальних проступків. З прийняттям…

ПИТАННЯ, НА ЯКІ ВАРТО ЗВЕРТАТИ УВАГУ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ, ЩO ПOВ’ЯЗАНІ ІЗ ПРИМУШУВАННЯМ ДO ВИКOНАННЯ ЧИ НЕВИКOНАННЯ ЦИВІЛЬНO-ПРАВOВИХ ЗOБOВ’ЯЗАНЬ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті міститься аналіз oснoвних прoблем, пoв’язаних із кваліфікацією дій при примушуванні дo викoнання чи невикoнання цивільнo-правoвих зoбoв’язань, передбачених ст. 355 Кримінальнoгo Кoдексу України. Автoр виділив oснoвні критерії відмежування складу данoгo злoчину від суміжних злoчинів. This article contains analysis…

СВОБОДА І ПРАВО: ПРОБЛЕМИ СПІВІСНУВАННЯ В МЕЖАХ СТАТТІ 43 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Свободу в суспільстві ми розуміємо як динамічний стан відносин у соціалізованому середовищі суб’єктів, які дотримуються законів природи, норм моралі, встановлених або санкціонованих державою правил, реалізуючи енергетичні і породжені ними фізичні, інтелектуальні та інші можливості, намагаючись уникати порушень нормального…