Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi стaтeвиx вiднoсин (стaттi 301, 302 i 303 КК Укpaїни)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАНОТАЦІЯ.В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi статевих відносин. Проаналізовано об’єкти злочинів, передбачених статтями 301, 302 i 303 КК Укpaїни. Також, наведено судову практику застосування судом вказаних норм КК України. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Статеві відносини, порнографічні матеріали,…

Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix ( ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК Укpaїни)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАНОТАЦІЯ. В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix. Проаналізовано практику застосування судами України норм ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст.…

Definition and general characteristics of crimes against morality in criminal legislation of Ukraine

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintANNOTATION. This paper analyzes the concept of crimes against morality in the criminal legislation of Ukraine and gives the general characteristics of it. The basic definition of morality under the current legislation of Ukraine and the doctrine of criminal…

Trespass against basic moral principles and values in the spiritual and cultural life of society (Articles 297, 298, 299 and 300 of the Criminal Code of Ukraine)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintANNOTATION. The paper considers encroachment on basic moral principles and values in the spiritual and cultural life of society. There are some crimes analyzed and provided for in Section 12 of the Criminal Code of Ukraine regarding the protection…

НОРМАТИВНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПроведено огляд та аналіз законодавчої бази з питань прийняття нормативних актів підприємствами. Узагальнено основні нормативні акти, які приймаються підприємствами. Акцентовано увагу на правилах внутрішнього трудового розпорядку та штатному розписі як основних нормативних документів що приймаються підприємствами. Ключові слова. Нормативний…