Основні форми та види злочину, передбаченого ст. 113 (Диверсія) КК України

 У статті досліджені питання, пов’язані із визначенням поняття диверсія та її поділом на окремі види, а також здійснено спробу  класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах. Sabotage notion definition and its typological subdivision issues have been studied in this…

Порівняльний аналіз злочинів передбачених статтями 113 (Диверсія) та 258 (Терористичний акт)

У статті здійснено загальну характеристику таких злочинів як диверсія і терористичний акт, а також зроблено порівняльний аналіз даних суміжних кримінальних діянь. The article presents a general description of such crimes as sabotage and terrorist act, as well as a comparative…

Слідчі дії як елемент системи кримінально – процесуальних дій по формуванню доказової інформації

У статті досліджено поняття слідчих дій як засобу формування доказів та їх співвідношення з  іншими процесуальними діями. The concepts of the investigation procedures as a means of evidence, and their correlation with the other procedural actions are researched іn the…