ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ КАНАДСЬКОЇ ГАЗЕТИ “THE TORONTO STAR”

Стаття присвячена аналізу лексичних одиниць використаних у відомій канадській газеті “The Toronto Star” . У статті проаналізовано функціональні особливості політичних термінів використані в регіональній газеті та оцінені смислові навантаження понять. Ключові слова: політичні терміни, політична діяльність. The article relates to…

Особливості використання англійського стенгу у соціальних мережах

Анотація. Сьогодні англійський сленг є одним із найбільш розповсюджених способів передачі інформації в соціальних мережах та загалом на просторах Інтернету. Це сприяло появі певних соціальних та побутових проблем у нашому суспільстві. Задля вирішення цих проблем необхідно більш детально вивчити цей…

Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства

Панасюк Богдана Миколаївна студентка 4 курсу економічного факультету, спеціальності “Фінанси і кредит” Національного університету «Острозька академія» Науковий керівник: Шулик Юлія Віталіївна кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства Анотація. У статті проведено…

Порівняння концепту ТАЛАНТ/TALENT в афористичному дискурсі англійської та української мов

Стаття присвячена порівнянню концепту ТАЛАНТ/TALENT в афористичному дискурсі англійської та української мов. Було визначено тематичні групи афоризмів, які містять різноманітні підтеми в обох мовах. Семантичний аналіз отриманих результатів дозволив зазирнути в міжкультурну специфіку англійської та української мов та здійснити їхнє…

Проблеми адекватності перекладу англомовного гумору українською мовою

Анотація: розглядається адекватність перекладу українською мовою рейтингових англомовних жартів, за версією англійського (Mirror) та американського (BuzzFeed, Reader’s Digest) інтернет-видань та сайти з анеклотами. У результаті дослідження було виявлено, що далеко не всі анекдоти можна перекласти українською мовою, внаслідок відмінностей мовної…