Співробітництво України та Естонії у сфері безпеки і оборони (1991 – 2022)

Било Світлана Михайлівна Студентка 6 курсу, спеціальність «Міжнародні відносини» Науковий керівник Сидорук Тетяна Віталіївна д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин У статті проаналізовано співробітництво України та Естонії у сфері безпеки і оборони. Проаналізовано розвиток відносин між державами від встановлення…

ЖУРНАЛ «ОРЛИК» В БЕРХТЕСГАДЕНІ

ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІҐРАЦІЇ В ЕПОХУ ДІ-ПІ Пявчук Ілля Олександрович ORCID: 0000-0002-9399-458X ResearcherID: 4786268 illiapiavchuk@gmail.com Національний університет «Острозька академія» osa@oa.edu.ua Анотація У цій статті проаналізовано діяльність журналу «Орлик». Мета дослідження  було з’ясувати, чи є журнал «Орлик» джерелом для…

Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості установи державного сектору

Глущик Марта Миколаївнастудентка 4 курсу, спеціальність «Облік і оподаткування» Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту У статті розглянуто підходи до трактування поняття «дебіторська заборгованість» у розрізі національної та міжнародної нормативно-законодавчої бази. Досліджено основні особливості та…

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТРОРУ

Янковська А. А.,студентка 4 курсу, спеціальність “Облік і опадаткування” Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті відображено проблемні аспекти обліку розрахунків із заробітної плати та розкрито можливі шляхи для покращення цього процесу у…

СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Янковська А. А.,студентка 4 курсу, спеціальність “Облік і опадаткування” Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті розглянуто особливості обліку заробітної плати в бюджетних установах та описано можливі шляхи вдосконалення даної проблематики. Ключові слова:…