Фразеологічні одиниці з колоронімом у новинах культури інтернет-видань “The Guardian” та „Die Welt“: зіставний аспект

Анотація: У зіставно-лінгвокультурологічному аспекті розглядається функціонування англійських і німецьких фразеологічних одиниць (ФО) із колоронімом у публікаціях інтернет-видань “The Guardian”  та „Die Welt“, де висвітлюються новини культури. У результаті дослідження було виявлено, що в обох онлайн-виданнях концепт «культура» репрезентується у двох тематичних групах – власне мистецькі…

МОВНІ ЗАСОБИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДІ

Балашкевич Я. Г. Національний університет “Острозька Академія” Філологія англійська м. Острог, Україна   Науковий керівник: д. політ. н., проф. Худолій А.О.     МОВНІ ЗАСОБИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДІ У статті було описано дослідження промов адвокатів в американських…

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ЕЛЕМЕНТОМ КОЛОРОНІМОМ У БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У  статті розглянуто фразеологізми, з елементом колоронімом, що  утворюються  в  мовленні та відображають ті  явища і предмети, які безпосередньо оточують людей. Виявлено, що у складі фразеологічних одиниць, які вирізняються емоційно забарвленою образністю в мовленні, компонент колоронім, який відіграє ключову роль…

Християнство як релігія війни у романі К. Воннегута “Бійня номер п’ять або Хрестовий похід дітей”

Тереховський В. М. Національний університет “Острозька академія” Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Зелінська Л.В.   ХРИСТИЯНСТВО ЯК РЕЛІГІЯ ВІЙНИ У РОМАНІ К. ВОННЕГУТА “БІЙНЯ НОМЕР П‘ЯТЬ АБО ХРЕСТОВИЙ ПОХІД ДІТЕЙ”                                                      Анотація          Стаття присвячена аналізу роману…

Генеалогічне дерево як сюжетотворчий елемент у циклі романів “Пісня льоду та полум’я” Джорджа Мартіна

У статті розглядаються генеалогія та архетипи як головний фрагмент сюжетної композиції романів “Пісня льоду та полум’я” Дж. Мартіна, а також часові паралелі роману. Ключові слова:архетипи, генеалогія, рід, історія, архетип матері, архетип Божої дитини, архетип батька, петля часу. The article deals…