ОБРАЗ ІСУСА ХРИСТА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ ЧИТАЧА В МАСОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (ЗА РОМАНОМ ДЖ. ЕТВІЛА “МЕСІЯ КЕСАРЯ”)

Дубинець Марія Петрівна Національний університет «Острозька академія» ОБРАЗ ІСУСА ХРИСТА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ ЧИТАЧА В МАСОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (ЗА РОМАНОМ ДЖ. ЕТВІЛА “МЕСІЯ КЕСАРЯ”) У статті описано особливості маніпуляції свідомістю аудиторії через образ Ісуса Христа у творі Дж. Етвіла «Месія…

БЕЛОРУССКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Защита прав и интересов потребителя представляет собой комплексную систему, имеющую правовую базу, государственные органы, ответственные за соблюдение интересов и прав потребителя, общественные организации потребителей, активного потребителя и добросовестного субъекта. В свою очередь, защита прав потребителя при реализации ему товара –…

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» И «АЛИМЕНТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Одним основных вопросов в сфере защиты материнства и детства во всем мире является вопрос, связанный с получением алиментных выплат. Правовое регулирование алиментных правоотношений в Республике Беларусь и во многих развитых зарубежных странах осуществляется нормами международного права и национального законодательства. Механизм…

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время защита прав на произведения науки, литературы, искусства, исполнения, фонограммы, постановки, передачи организаций эфирного и кабельного вещания в Республике Беларусь может осуществляться на основании норм гражданского, административного, уголовного законодательства.

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах України

Хоміцький Дмитро Вікторович економічна кібернетика Науковий керівник: ст. викл. к.психол.н. Коцюк Юрій Анатолійович Національний університет “Острозька академія” На сьогоднішній день інновації в сучасному світі відіграють важливу роль. Країна яка займає лідируючі позиції по впровадженню та управлінню інноваціями займає лідируючі позиції…