Проблеми адекватності перекладу англомовного гумору українською мовою

Анотація: розглядається адекватність перекладу українською мовою рейтингових англомовних жартів, за версією англійського (Mirror) та американського (BuzzFeed, Reader’s Digest) інтернет-видань та сайти з анеклотами. У результаті дослідження було виявлено, що далеко не всі анекдоти можна перекласти українською мовою, внаслідок відмінностей мовної…

Особливості використання лексико-стилістичних засобів при формуванні атмосфери саспенс у творах С. Кінга та Г. Лавкрафта

  У статті розглянуто особливості використання лексико-стилістичних засобів при формуванні атмосфери саспенс на прикладі творів Стівена Кінга та Говарда Лавкрафта. Ключові слова: лексико-стилістичні засоби, хорор, саспенс. This article overviews the features of the use of lexical-stylistic devices in the suspense…

Фразеологічні одиниці з колоронімом у новинах культури інтернет-видань “The Guardian” та „Die Welt“: зіставний аспект

Анотація: У зіставно-лінгвокультурологічному аспекті розглядається функціонування англійських і німецьких фразеологічних одиниць (ФО) із колоронімом у публікаціях інтернет-видань “The Guardian”  та „Die Welt“, де висвітлюються новини культури. У результаті дослідження було виявлено, що в обох онлайн-виданнях концепт «культура» репрезентується у двох тематичних групах – власне мистецькі…

МОВНІ ЗАСОБИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДІ

Балашкевич Я. Г. Національний університет “Острозька Академія” Філологія англійська м. Острог, Україна   Науковий керівник: д. політ. н., проф. Худолій А.О.     МОВНІ ЗАСОБИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДІ У статті було описано дослідження промов адвокатів в американських…

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ЕЛЕМЕНТОМ КОЛОРОНІМОМ У БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У  статті розглянуто фразеологізми, з елементом колоронімом, що  утворюються  в  мовленні та відображають ті  явища і предмети, які безпосередньо оточують людей. Виявлено, що у складі фразеологічних одиниць, які вирізняються емоційно забарвленою образністю в мовленні, компонент колоронім, який відіграє ключову роль…