Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства та шляхи її підвищення

УДК: 338.32.053.4 Жук Окcана Cтепанiвна, магicтрантка, Нацiональний унiверcитет «Оcтрозька академiя» Науковий керiвник: доктор економiчних наук, профеcор Мамонтова Н. А.   ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОCТI ВИКОРИCТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВIВ ПIДПРИЄМCТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПIДВИЩЕННЯ У cтаттi здiйcнено оцiнку ефективноcтi викориcтання оборотних коштiв на прикладi…

Теоретичний доробок зарубіжних мовознавців в галузі фразеології

Анотація: Стаття присвячена огляду досліджень зарубіжних мовознавців в сфері фразеології як частини лексикології, так і як окремої самостійної науки. У статті згадано дослідників не лише англійського бізнес-мовлення, а й інших мов: польської, німецької та ін. Прослідковано етапи формування фразеології як…

Ідіоми у мовленні Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса

У статті досліджено лексичні характеристики детективного жанру, наведено приклади ідіом, які вживали персонажі в діалогічному та монологічному мовленні. Аналізуються особливості ідіомвідповідно до їх будови. Ключові слова: детектив, лексика, ідіоми. This article explores the lexical characteristics of the detective genre, gives…

Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості

УДК 336 Король Володимир Анатолійович магістрант, Національний університет «Острозька академія» Керівник  Мамонтова Н.А. д.е.н., професор   Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості   Анотація. У статті досліджено особливості структури капіталу підприємств хімічної промисловості в умовах кризи. Розглянуто джерела формування капіталу. Здійснено…

Лексичні особливості мовлення Роя Грейса та Глена Бренсона у творах Пітера Джеймса

У статті досліджено лексичні характеристики детективного жанру, наведено приклади професіоналізмів, які вживали персонажі в діалогічному та монологічному мовленні . Аналізуються особливості лексики, що належить до певних професій. Ключові слова: детектив, лексика, професіоналізми This article explores the lexical characteristics of the…

Сторінка 25 з 482« Перша...510...2324252627...3035...Остання »