СКОРОЧЕННЯ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ

У статті розглянуто найпопулярніші види скорочень, які зустрічаються у сучасному англомовному електронному спілкуванні, виділено певні семантичні групи їх вживання та наведено найбільш поширені приклади. Ключові слова: електронна комунікація, скорочення, акронім, «літ», злиття, капітуляція, граматична конверсія. В статье рассмотрены самые популярные…

Техніка письма та виражальні засоби у творах Стівена Кінга

У цій статті розглянуто техніку письма, виражальні засоби та поетичність у творчості Стівена Кінга. Досліджено особливості лексичних одиниць та розглянуто використання та методи перекладу ненормативної лексики. Ключові слова: творчість, переклад, лексика, виражальні засоби. В этой статье рассмотрено технику написания, выразительные…

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ АНГЛОМОВНИХ ТА НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

       В даній статті розглянуто речення розповідного типу у заголовках англомовної та німецькомовної реклами. Визначено основні складові рекламних повідомлень, проаналізовано рекламні тексти із журналів «Marie Claire» та «Der Spiegel», досліджено види розповідного речення та їх вплив на свідомість…

Концепція всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень»

У статті розглянуто концепцію всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень». Аналіз цього видання засвідчив, що журнал об’єктивно висвітлює події, які відбуваються в Україні та світі. Тижневик позитивно впливає на формування громадської думки. Було проаналізовано всі випуски журналу «Український тиждень» за 2016…

ТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАЛОЇ ПРОЗИ ЮРІЯ ЛИПИ

            У статті досліджено текстуальні аспекти малої прози Юрія Липи. Об’єктом дослідження стали твори «Рубан», «Закон», «Кіннотник», «Кам’янець Столичний», «Зустріч літераторів» із збірника «Нотатник».  Ключові слова: інтертекстуальність, текстуальність (автоінтертекстуаль-ність), новела, оповідання.           В статье исследованы текстуальные аспекты малой прозы Юрия Липы. Объектом исследования стали…