ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ

Тихонюк Катерина Олегівна, студентка економічного факультету, кафедри фінансів, обліку і аудиту Національний університет «Острозька академія Науковий керівник: Шулик Ю.В, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту У статті розглянуто особливості доходів державного бюджету та шляхи їх збільшення в Україні. Автор акцентує…

ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Руднік Оксана Олексіївна студентка спеціальності «Фінанси і кредит» Науковий керівник: Шулик Юлія Віталіївна старший викладач, кандидат економічних наук Національний університет «Острозька академія»   ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У статті визначено сутність поняття «боргова безпека». Проаналізовано основні індикатори боргової безпеки України. Сформовано…

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Верхогляд Ярослав Васильович студент спеціальності «Фінанси і кредит», Національний університет «Острозька академія» науковий керівник Дем’янчук Ольга Іванівна кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»   Анотація. В статті висвітлено результати дослідження економічних наслідків міграції…

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Кримчук, студент, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: О. І. Дем’янчук, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту   ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА   У статті розглянуто сутність економічної безпеки підприємства, визначено основні проблеми та…

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Студентка спеціальності “Фінанси і кредит” Бабюк Наталія Василівна Науковий керівник: Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту  Шулик Юлія Віталіївна   ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ У статті проведено аналіз рівня безробіття в Україні, визначено причини,які вплинули на рівень…