ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПОВЕДІНКИ ВИТРАТ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гаврильчик Леонід Сергійович студент 4 курсу, спеціальність «Економічна кібернетика» Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Виробничі функції у дослідженні поведінки витрат вітчизняних та закордонних сільсько-господарських підприємств Стаття присвячена виробничим функціям та…

Моделювання впливу наукової та інноваційної діяльності регіону на його економічний розвиток

Павлишина Наталія Сергіївна студентка 4 курсу економічного факультету Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна доктор екон. наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, Національний університет «Острозька академія» Моделювання впливу наукової та інноваційної діяльності регіону на його економічний розвиток Стаття присвячена…

Прогнозування розвитку регіонів із використанням таксономічного показника

УДК 352.07:33 Корева Маргарита Василівна студентка економічного факультету Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА FORECSTING OF REGIONS’ DEVELOPMENT USING THE…

Оцінювання фінансового стану комерційного банку за допомогою таксономічного показника

А. В. Адамець, студент 4 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна,    доктор економічних наук, професор професор кафедри економіко-математичного  моделювання та інформаційних технологій ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА Анотація. У даній статті розглядається застосування таксономічного…

Депозитна діяльність комерційного банку в контексті формування ресурсної бази

УДК: 336.7 Юхименко Вероніка Володимирівна, студентка 4 курсу, напряму підготовки «Фінанси і кредит» Науковий керівник: Кривицька Ольга Романівна, Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія» ДЕПОЗИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ…