Студентські публікації

Розвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintРозвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Етичні проблеми в епоху технологій

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена дослідженню глобальних суспільних наслідків розвитку технологій на межі ҲҲ-ҲҲΙ століть. Будь-яка відповідальність по відношенню до природи похідна від відповідальності перед людством. В роботі аналізуються блага, одержувані людиною від навколишнього середовища та моральні зобов’язання перед майбутніми поколіннями. Аналізується…

Перспективи еволюції політичного режиму в Туркменістані в період президентства Гурбанкулі Бердимухамедова

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintТуркменістан належить до групи посткомуністичних країн, в яких після розпаду Радянського Союзу встановились автократичні режими. На нашу думку політичний режим Туркменістану має тенденцію до змін з приходом нового президента. В статті буде здійснений аналіз політики Г. Бердимухамедова, та можливі…

Інститут політичної опозиції в умовах авторитарного режиму в Білорусії

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintОдним з головних елементів політичної системи є наявність політичної опозиції, яка критикує рішення діючої влади. Безперечно, законодавче регулювання та методи діяльності політичної опозиції відмінні в різних державах, але будь-яке демократичне суспільство передбачає можливість незгоди із рішеннями уряду та право…

Аналіз рівня інтенсивності прояву євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ даній статті проаналізовано особливості та характерні риси євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції. Порушується питання про причини підтримки євроскептицизму населенням та рівень їхньої задоволеності членством національної країни в Європейському Союзі. Визначаються причини поширення євроскептичних…