Міжнародних відносин

«ПОЛІТИЗАЦІЯ» МЕРКОСУР ЯК ПРОЯВ ГЛИБОКОЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ БЛОКУ

Степанець Павло Володимирович «ПОЛІТИЗАЦІЯ» МЕРКОСУР ЯК ПРОЯВ ГЛИБОКОЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ БЛОКУ Анотація В цій статті досліджується процес перетворення МЕРКОСУР на «політичний клуб» та вплив цього переформатування на інституційно-економічну кризу всередині блоку. Також аналізуються причини кризи, її розвиток та ключові проблемні…

ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АРГЕНТИНИ ТА БРАЗИЛІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕСТОРА КІРШНЕРА (2003-2007 РР.)

Степанець Павло Володимирович ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АРГЕНТИНИ ТА БРАЗИЛІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕСТОРА КІРШНЕРА (2003-2007 РР.) Анотація В цій статті досліджується політичний сегмент міждержавного співробітництва Аргентини та Бразилії за президентства Нестора Кіршнера (2003-2007 рр.). Також виокремлено основні напрямки, успіхи та…

ГРЕЦЬКІ КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ

Вознюк Оксана Національний університет «Острозька академія» Факультет міжнародних відносин Спеціальність: історія 4 курс ГРЕЦЬКІ КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ В статті проаналізована діяльність найвизначніших грецьких культурних діячів на українських землях в…

Соціально-економічне становище євреїв Волинської губернії наприкінці XIX століття

Анотація. Етнічна історія постає у новому світлі зацікавленості. Доля єврейської меншини, а особливо її соціально-економічне становище в рамках законодавства Російської імперії, зіграла на території Волинської губернії керуючу роль. Annotation. Ethnical history is given in a new light of interest. Jewish…

Бразилія як лідер бірегіонального співробітництва між Латинською Америкою та Африкою

Ніверчук Ніна Андріївна науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Плевако Ігор Григорович   Бразилія як лідер бірегіонального співробітництва між Латинською Америкою та Африкою Анотація У статті розглядається співробітництво Бразилії з африканським континентом на двосторонньому рівні, зокрема з Анголою та Мозамбіком.…