Міжнародних відносин

Соціально-побутові аспекти адаптації переселених українців із Польщі у Волинську область УРСР (1944-1946рр.)

    Соціально-побутові аспекти адаптації переселених українців із Польщі у Волинську область УРСР (1944-1946рр.) У статті розглядається переселення українців із Польщі у Волинську область УРСР протягом 1944-1946рр. Наголошується на основних аспектах депортації  та проблемах, які виникли у переселенців. Ключові слова:…

Луцько-рівненська наступальна операція (27 січня – 11 лютого 1944 р.)

У статті розглянуто і проаналізовано організацію радянським командуванням та успішне здійснення Червоною армією Луцько-Рівненської наступальної операції внаслідок якої були звільнені Ровенська і Волинська області і яка стала одним з перших кроків до звільнення всієї Західної України. Ключові слова: Луцько-Рівненська операція,…

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПРОБИ ПОРОЗУМІННЯ

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПРОБИ ПОРОЗУМІННЯ Анотація: У статті розглядаються деякі аспекти українсько-польського конфлікту та спроби порозуміння між українським та польським визвольними рухами в роки Другої світової війни, визначаються причини, що стали на заваді конструктивному діалогу. Ключові слова:…

Екотуризм в Канаді

Семещук Наталія Олександрівна студентка Національний університет «Острозька академія» ЕКОТУРИЗМ В КАНАДІ Анотація. У дослідженні розглянуто особливості екотуризму в Канади, його роль у туристичній інфраструктурі країни та охарактеризовано місця проведення екотурів. Ключові слова: Канада, еко туризм, туристична інфраструктура, туроператори, культурна пам’ятка.…

Особливості державного регулювання туристичної галузі Польщі

Коберник Л. Особливості державного регулювання туристичної галузі Польщі Анотація: У статті проаналізовано особливості державного регулювання туристичної галузі Польщі,окреслено головні напрямки роботи державних органів у галузі туризму, а також окреслено головні напрями вдосконалення туристичної галузі в країні. Ключові слова: туристична галузь,…