Економічний

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПостановка проблеми. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів при переході до ринкових відносин зазнає істотних змін. На відміну від командно-адміністративних методів регулювання, в умовах ринкової економіки державне втручання в економіку повинно мати досить обмежений характер і бути спрямованим насамперед…

Формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено особливості та обґрунтовано напрями вдосконалення формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич». Ключові слова: оборотні активи, формування оборотних активів, ефективність використання оборотних активів, фінансовий стан підприємства. Ключевые слова: оборотные активы, формирование…

Інвестиційна діяльність комерційних банків

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДля забезпечення економічного зростання країни пріоритетним завданням економічної політики є нарощення обсягів інвестицій та покращення їх структури. У ситуації, коли незначною є частка підприємств, що мають ресурси для здійснення інвестицій, а бюджет має переважно соціальну спрямованість, інвестиціями можуть виступати…

Капітал господарського товариства: формування і використання

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЖиттєздатність акціонерною товариства, його фінансовий стан та платоспроможність багато в чому залежать від його спроможності формувати фінансові ресурси в достатньому обсязі, що може бути забезпечене за рахунок збільшення власною капіталу, випуску облігацій, отримання банківських позик, кредиторської заборгованості й інших…

Формування капіталу публічного акціонерного товариства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДосліджуються теоретичні та практичні аспекти формування капіталу публічного акціонерного товариства на прикладі ПАТ “Славутич”. Пропонуються шляхи удосконалення формування пасивів та активів підприємства для забезпечення фінансової стійкості та ліквідності. Исследуются теоретические и практические аспекты формирования  капитала открытого акционерного общества на примере…