ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ПРОСТІР ДЛЯ МАНІПУЛЯЦІЇ ГЛЯДАЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ДРАМАТИЗАЦІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintО. П. Павонська, студентка групи МЖур-2 гуманітарного факультету Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач Годунок З. В. У статті досліджено питання драматизації на телебаченні як способу маніпуляції аудиторією; проаналізовано зразки новин і досліджено їх щодо реалізації ознак драматизації. Ключові слова: драматизація,…

Український інформаційний захист під час гібридної війни

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintКлючові слова: інформаційний захист, контрпропаганда, пропаганда. Інформаційний захист – комплекс методів та прийомів оборони інформаційного середовища, що має на меті зупинити вплив ворожої пропаганди. Система інформаційного захисту цілої країни вимагає заздалегідь продуманої роботи та залучення величезних інформаційно-технічних ресурсів. Проте,…

Проблематика ринку соціальної реклами в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті аналізується ринок соціальної реклами України. Ця стаття вивчає соціальну рекламу як один з напрямків сфери суспільних комунікацій. Аналізуються проблеми, які пов’язані з інформаційним простором, що необхідний для поширення соціальної реклами, проблеми, що існують у нормативно-правовій базі,…

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНикитюк А. М.студент магістратуриНауковий керівник: Аверкина М. Ф.доктор економічних наук, професор,професор кафедри економіко-математичногомоделювання та інформаційних технологійНаціональний університет «Острозька академія»м. Острог, Рівненська область, Україна Необхідність використання інформаційних систем у веденні бізнесу детермінована тим, що ведення оперативного управління, планування та обліку…