ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНикитюк А. М.студент магістратуриНауковий керівник: Аверкина М. Ф.доктор економічних наук, професор,професор кафедри економіко-математичногомоделювання та інформаційних технологійНаціональний університет «Острозька академія»м. Острог, Рівненська область, Україна Необхідність використання інформаційних систем у веденні бізнесу детермінована тим, що ведення оперативного управління, планування та обліку…