відтворення інформації

Судження ретроспективної впевненості в умовах впливу інтерференції в процесах пригадування та розпізнавання

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті здiйснений аналiз феномену iнтерференцiї та причин, якi викликають забування чи зниження продуктивностi вiдтворення. Визначено особливості суджень ретроспективної впевненостi (RCJ) порівняно з іншими видами суджень. Розмежовано основнi характеристики таких форм вiдтворення як пригадування і розпiзнавання. Визначено…

Особливості відтворення інформації залежно від орієнтації людини на процес чи на результат діяльності

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАктуальність дослідження полягає у тому, що сьогодні досить часто у процесі діяльності люди стикаються з проблемами відтворення інформації, які пов’язані з необхідністю опрацьовувати щоденно все більшу й більшу кількість потоків інформації. Проблема пам’яті та її ефективності у всіх її…