Судження ретроспективної впевненості в умовах впливу інтерференції в процесах пригадування та розпізнавання

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті здiйснений аналiз феномену iнтерференцiї та причин, якi викликають забування чи зниження продуктивностi вiдтворення. Визначено особливості суджень ретроспективної впевненостi (RCJ) порівняно з іншими видами суджень. Розмежовано основнi характеристики таких форм вiдтворення як пригадування і розпiзнавання. Визначено…