тероризм

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

У статті розглянуті проблемні моменти визначення елементів суб’єктивної сторони складу злочину терористичного акту. Крім того, було досліджено факультативні елементи складу цього злочину, зокрема мотив та емоції Ключові слова: суб’єктивна сторона, терористичний акт, мотив.

Основні форми та види злочину, передбаченого ст. 113 (Диверсія) КК України

 У статті досліджені питання, пов’язані із визначенням поняття диверсія та її поділом на окремі види, а також здійснено спробу  класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах. Sabotage notion definition and its typological subdivision issues have been studied in this…

Порівняльний аналіз злочинів передбачених статтями 113 (Диверсія) та 258 (Терористичний акт)

У статті здійснено загальну характеристику таких злочинів як диверсія і терористичний акт, а також зроблено порівняльний аналіз даних суміжних кримінальних діянь. The article presents a general description of such crimes as sabotage and terrorist act, as well as a comparative…