картина світу

КОНЦЕПТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВавшко О.В. Анотація: Стаття присвячена огляду існуючих досліджень концепту як засобу категоризації дійсності. Здійснено спробу узагальнити його визначення та здійснити класифікацію. Ключові слова: концепт, лінгвоконцептологія, концептосфера, картина світу. Annotation: The article is dedicated to the investigation of the conducted…

Поняття мовної та концептуальної картин світу у науці про мову

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена вивченню таких понять як мовної та концептуальної картин світу, їхню роль і вивченні мови.  Ключові слова: картина світу, мовна картина світу, концептуальна картина світу.  The article is devoted to the investigation of such notions as lingual and…

Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”. The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and…