інвестиційна діяльність

Умови формування ефективної інвестиційної стратегії підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintКость Артем Костянтинович економічна кібернетика Науковий керівник: ст. викл. к.психол.н. Коцюк Юрій Анатолійович Національний університет “Острозька академія” У статті розглянуто питання про роль та місце інвестиційної стратегії для підприємства. Проаналізовано та обґрунтовано основні проблеми та складові формування процесу інвестиційної…

АДАПТИВНЕ НЕЙРО-НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ роботі вказано переваги використання нечітких методів при дослідженні ризиків, що пов’язані з інвестиційною діяльністю. Розроблена адаптивна нейро-нечітка мережа. Визначені входи, що поділяються на дві групи: ті що характеризують фінансову стійкість підприємства та ті, що визначають інвестиційну діяльність за…