фірмовий стиль

Удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті визначено зміст поняття «логотип», виокремлено основні напрямки удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі Україні. The article defines the concept of «logo», singled out the main directions of improving the graphic design of logos in the…

Визначення сутності логотипів та їх класифікація

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті з’ясовано суть понять «логотип», досліджено графічний дизайн логотипів та композиційні засоби їх побудови, здійснено класифікацію візуальних повідомлень, виділено основні етапи їх проектування. The paper clarified the essence of the concepts of «logo», studied graphic design logos and…