Проблеми інтеграції національних символів у логотип

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті з’ясовано суть понять «логотип» та «національний символ», визначені проблеми інтеграції національних символів у логотип. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Напрямки інтеграції національних символів у логотип

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті виділено напрямки інтеграції національних символів у логотип, виокремлено рівні створення дизайн-продукту із національною символікою, висвітлено основні характеристики логотипу. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Використання логотипів із інтегрованою національною символікою в органах державної влади

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ епоху розвитку інформаційного суспільства все більшого значення в діяльності органів державної влади України набуває застосування системи візуальної ідентифікації для донесення до внутрішньої і зовнішньої аудиторії місії, бачення, цінностей і основних функцій державних органів. Популярність візуальних рішень зумовлена використанням…

Удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті визначено зміст поняття «логотип», виокремлено основні напрямки удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі Україні. The article defines the concept of «logo», singled out the main directions of improving the graphic design of logos in the…

Визначення сутності логотипів та їх класифікація

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті з’ясовано суть понять «логотип», досліджено графічний дизайн логотипів та композиційні засоби їх побудови, здійснено класифікацію візуальних повідомлень, виділено основні етапи їх проектування. The paper clarified the essence of the concepts of «logo», studied graphic design logos and…