Політико-інформаційного менеджменту

Особливості функціонування політичної реклами в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто особливості функціонування політичної реклами в Україні, визначено основні засади рекламної діяльності, з’ясовано структуру та функції політичної реклами. Ключові слова: рекламна діяльність, політична реклама, функції політичної реклами. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено одному з популярних термінів сучасної лінгвістики – концепту. У ній визначено різні підходи до визначення сутності концепту. Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвістика. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Структурно-композиційні особливості інавгураційних промов президентів України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті охарактеризовано структурно-композиційні особливості інавгураційної промови, проаналізовано такі елементи структурно-композиційних особливостей як привітання та прощання в інавгураційних промовах президентів України. Ключові слова: інавгураційна промова, політична промова, композиція. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Особливості рекламнo-інфoрмаційних технологій в соціальній роботі з аудиторією

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті рoзглянутo сутність та напрями сoціальнoї рoбoти з аудитoрією. Прослідковано особливості інформування клієнтів соціальної роботи в установах міста, що займаються соціальною роботою. Визначено основні принципи інформаційних відносин у соціальній роботі. Проаналізовано рекламнo-інфoрмаційні технoлoгії у сoціальній рoбoті з аудитoрією…

Комунікативна ефективність друкованої реклами та рівень лояльності споживачів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті окреслено поняття «ефективність реклами». Значна увага приділена саме комунікативній ефективності друкованої реклами та рівням лояльності споживачів. Розглянуто сучасні підходи до визначення лояльності, подано основні вимоги, яким має відповідати лояльний споживач, а також здійснено класифікацію споживачів. Ключові слова: друкована…