Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено одному з популярних термінів сучасної лінгвістики – концепту. У ній визначено різні підходи до визначення сутності концепту. Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвістика. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Історичні аспекти розвитку соціaльної реклaми

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті визначено основні аспекти розвитку та простежено історичний розвиток соціальної реклами. Визначено особливості становлення реклами в різні періоди. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Клaсифікaція соціaльної реклaми тa використaння в ній держaвних символів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті подана класифікація соціальної реклами в залежності від різних чинників та форм подання. Визначено особливості використання державної символіки в соціальній рекламі. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print