Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях

Статтю присвячено одному з популярних термінів сучасної лінгвістики – концепту. У ній визначено різні підходи до визначення сутності концепту. Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвістика.

Історичні аспекти розвитку соціaльної реклaми

У статті визначено основні аспекти розвитку та простежено історичний розвиток соціальної реклами. Визначено особливості становлення реклами в різні періоди.

Клaсифікaція соціaльної реклaми тa використaння в ній держaвних символів

У статті подана класифікація соціальної реклами в залежності від різних чинників та форм подання. Визначено особливості використання державної символіки в соціальній рекламі.