Безпековий та військовий виміри співробітництва України та Канади

Харчук Надія Тарасівна

Студентка 6 курсу, спеціальність «Міжнародні відносини»

Науковий керівник

Сидорук Тетяна Віталіївна

д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин

 

БЕЗПЕКОВИЙ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ВИМІРИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КАНАДИ

У статті розглядається співробітництво України та Канади у безпековій та військовій сферах. Проаналізовано ключові документи між двома країнами. Розглянуто заходи та зустрічі на різних рівнях в обох сферах. Досліджено історію формування співпраці між Україною та Канадою у безпековому та військовому напрямках від початку становлення відносин між державами і до сучасності.

Ключові слова: Україна, Канада, безпека, військовий вимір співробітництва, Програма допомоги у військовій освіті, Угода між Урядом України і Урядом Канади про військові відносини, UNIFIER.

SECURITY AND MILITARY DIMENSIONS OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND CANADA

The article examines the cooperation between Ukraine and Canada in the security and military spheres. Key documents between the two countries were analyzed. Activities and meetings at different levels in both areas were considered. The history of the formation of cooperation between Ukraine and Canada in the security and military directions from the beginning of the formation of relations between the states to the present is studied.

Key words: Ukraine, Canada, security, military dimension of cooperation, Military Education Assistance Program, Agreement between the Government of Ukraine and the Government of Canada on military relations, UNIFIER.

Актуальність теми. Зародження українсько-канадських відносин розпочалось з визнання Канадою незалежності України. З того моменту у спільних деклараціях відносини між країнами закріплюються як особливі. А під час війни в умовах геополітичних змін у регіоні Чорного моря та окупації східних областей держави, анексії Кримського півострова і початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни Україна змушена розширювати свої інтереси до військового та оборонного співробітництва. Так як наша держава зараз живе в умовах війни, а Канада є надійним партнером, то виникає необхідність дослідження перебігу сучасного періоду співробітництва та вивчення нормативно-правової бази, яка передувала активній співпраці у безпековій та військовій сферах.

Стан наукової розробки теми. При дослідженні українсько-канадського партнерства важливою науковою працею є «Канада – наш сусід і партнер» за авторства Л. О. Лещенка. Питання сучасного стану українсько-канадських відносин досліджували М. В. Сідоров, М. Наливайко, П. П. Черник, Я. Коземчук, Н. Є. Конон та А. В. Скребнєва. Також є ряд дослідницьких статей, що присвячені зовнішній політиці Канади та окремим сферам відносин з нашою державою під авторством О. Є. Бєлоколоса, І. Бочар, О. П. Кучмій.

Метою статті є аналіз українсько-канадського співробітництва у безпековому та військовому вимірі. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено наступні завдання:

  • Дослідити нормативно-правову базу у військовій та безпековій сферах;
  • Охарактеризувати історію формування співпраці.
  • Проаналізувати особливості співробітництві у даних сферах;
  • Прослідкувати перебіг візитів, спільних ініціатив, навчань та операцій.

Виклад основного матеріалу. У спільних деклараціях про особливе партнерство між Україною та Канадою 1994 та 2001 років наголошено, що безпечне існування й територіальна цілісність вільної, незалежної, процвітаючої та суверенної України відповідає основоположним інтересам Канади й усього міжнародного співтовариства. Зокрема, в даних документах було підкреслено, що співпраця у сфері безпеки ґрунтується на основних засадах і принципах ООН, серед них підтримання миру та здійснення місій превентивної дипломатії. Україна та Канада зобов’язувались розвивати дружні відносини між націями, послуговуючись принципами міжнародного права: суверенної рівності та недоторканості територіальних кордонів, заохочувати повагу до прав людини і громадянина, а також до особистої свободи, співпрацювати на міжнародному рівні, утримуватися від застосування сили чи погрози силою.

Одним з провідних елементів двосторонньої співпраці у військовій сфері є участь України у канадській Програмі допомоги у військовій освіті (Military Training Assistance Program, MTAP), до якої Україна приєдналася у 1993 році [8]. MTAP – це широка програма оборонної дипломатії, яка сприяє внеску Канади в міжнародний мир та безпеку; заснована у 1963 році та керується Директоратом військової підготовки та співробітництва. Метою програми є мовна та професійна підготовка фахівців для участі у миротворчих операціях; розвиток та зміцнення двосторонніх оборонних відносин з країнами, що становлять стратегічний інтерес для Канади [13].

Незабаром постало питання нормативного формування двосторонніх відносин у військовій сфері, відтак Україна та Канада 24 жовтня 1994 року підписали «Угоду між Урядом України і Урядом Канади про військові відносини» , а також додаток до угоди – «Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади в галузі двосторонніх військових стосунків» 24 листопада 1994 року [5]. Інституційною формою реалізації Угоди були обрані Міністерство оборони України та Департамент національної оборони Канади. Угоди чітко регламентували зобов’язання та функції направляючої організації, приймаючої організації, делегуючої та приймаючої країн.

 

Поступово, із розвитком двостороннього співробітництва у різних сферах, безпековий напрям набував все нових та більш детальних форм, вже 23 вересня 1996 року між Україною та Канадою було підписано «Договір про взаємодопомогу у кримінальних справах» . Підґрунтям для створення договору та його підписання стала потреба покращити ефективність діяльності держав у розслідуванні та боротьбі із злочинністю, розгляді судових справ.

Друга половина 90-х років  XX століття стала плідною в плані затвердження, поглиблення і диверсифікації зв’язків України та Канади у безпековій сфері, адже 6 березня 1997 року було укладено «Декларацію щодо миротворчої діяльності між Урядом України та Урядом Канади»; 28 січня 1999 року – «Меморандум про взаємовигідне співробітництво між Урядом України та Урядом Канади у напрямку ліквідації запасів протипіхотних наземних мін, що знаходяться на зберіганні в Збройних Силах України» , продовженням якої стало підписання 26 березня 2001 року – «Рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і Урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні» [4].

Переломним моментом в українсько-канадських відносинах став листопад 2004 року, причиною цього стала «Помаранчева революція», яка доволі позитивно сприймалася Заходом. У листопаді та грудні, під час виборчої кампанії, до України прибула найбільша за чисельністю місія спостерігачів, яка була направлена сюди Канадою (вона складалась із понад 500 осіб) на чолі з колишній Прем’єр-міністром Канади Джоном Тернером . Варто зазначити, що протягом листопада 2004 – січня 2005 року на території України також були присутні канадські спостерігачі, які регулярно моніторили перебіг подій Революції.

Якісно новий етап у відносинах України та Канади розпочався у 2009 році, коли була підписана «Дорожня карта українсько-канадських відносин», яка вмістила в себе не лише політично та торговельно-економічну сферу взаємин, а ще й положення, які стосувалися безпеки оборонного комплексу. Зокрема, Канада, визнаючи Україну незалежною та демократичною, всіляко заохочувала євроатлантичні інтеграційні наміри; сторони зобов’язувались «протидіяти міжнародному тероризму та його фінансуванню, міжнародній організованій злочинності, торгівлі людьми, піратству, незаконному обігу наркотиків та зброї» [6]. У сфері оборони, Україна та Канада підтвердили прагнення продовжувати практику проведення військово-політичних консультацій, військових навчань, військової освіти (МТАР), залучення Канади до забезпечення функціонування Центру підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів Національної академії оборони України.

26 травня 2010 року у Києві здійснювалися українсько-канадські консультації з питань політики та безпеки на рівні заступників міністрів закордонних справ. Сторони зауважили необхідність здійснення дієвих кроків для покращення торговельно-економічного, безпекового та інвестиційного співробітництва, подальшого надання канадською стороною технічної допомоги Україні, шляхів взаємодії у рамках ООН, ОБСЄ та інших впливових міжнародних форумів.

Як вже вказувалося раніше, Канада брала активну участь у розробці та реалізації програм військового навчання для українських військовослужбовців, тому згодом, 5 червня 2010 року Віктор Янукович, усвідомлюючи зобов’язання, взяті на себе Україною після приєднання до програми НАТО «Партнерство заради миру», видав указ «Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2010 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях». Відповідно до документу, на території України, в рамках українсько-польсько-канадсько-литовського навчання «Кленова Арка – 2010», здійснювались навчання із залученням підрозділів збройних сил Польщі, Канади, Литви (до 300 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю та військовою технікою) на строк до 12 діб.

Особливої уваги заслуговує українсько-канадське співробітництво в рамках миротворчої діяльності ООН, де дві держави активно співпрацюють ще з початку 90-х років, а саме з 1992 року, коли українські та канадські військові підрозділи разом, в складі загальних миротворчих сил ООН, взяли участь у миротворчій операції на території колишньої Югославії (СООНО-UNPROFOR). Даний досвід військового та безпекового партнерства посприяв подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Канадою,  саме в миротворчих та гуманітарних місіях ООН: Сили Виконання Угод, Сили Стабілізації у Боснії і Герцеговині 1995-1999 роки, Місія ООН превентивного розгортання в Македонії з 1995 по 1999 рік, Тимчасова адміністративна місія ООН в Косово 1999-2003 роки тощо.

Увагу світової спільноти до України, необхідності реформування її Збройних Сил та Міністерства оборони України привернули події кінця 2013 – початку 2014 року в Україні. Через діяльність тодішнього українського керівництва обороноздатність нашої держави була практично на нулі. Саме тому, український уряд, за допомогою фінансової підтримки міжнародного співтовариства поступово інвестував у розвиток Збройних Сил України, їх модернізацію, розширення, закупівлю зброї та техніки. До прикладу, протягом періоду 2014 – 2017 років чисельність Збройних Сил України зросла з 129 тисяч до 200 тисяч [1].

Так як українська армія потребувала здійснення оборонної реформи, механізмом її реалізації стало залучення до участі у Консультативній раді з питань оборонної реформи в Україні (DRAB – Defence Reforms Advisory Board) партнерів (група іноземних стратегічних радників високого рівня від країн-членів НАТО), основним завданням якої було модернізація ЗСУ .

Важливим етапом розвитку двостороннього співробітництва було підписання 20 липня 2015 року «Технічної угоди між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні» [9]. Відповідно до Угоди, канадські військові в рамках операції UNIFIER (до складу якої входять військовослужбовці ЗС Канади, Швеції та Данії)  розпочали військові навчання українських ЗС у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область), Центрі розмінування ГУОЗ ЗСУ (м. Кам’янець-Подільський) та інших навчальних центрах [14].

З початку місії Збройні Сили Канади підготували понад 12 500 членів силових структур України. Було також обрано вищого представника до Комітету реформ Міністерства оборони України. Цей представник надає стратегічні поради щодо реформи сфери безпеки і оборони міністру оборони України та вищим посадовим особам [12]. Починаючи з 2014 року, уряд Канади виділи Україні кошти в розмірі понад 700 млн Канадських доларів на посилення безпеки, просування демократії, дотримання прав людини і верховенства закону, економічної стабільності, розвиток громадянського суспільства [15].

Допомога Канади Україні включає постачання несмертельної військової техніки: системи зв’язку, що використовуються для польових операцій, пересувна польова лікарня, обладнання для утилізації вибухових речовин, медичні набори, що використовуються для військових польових операцій, окуляри нічного бачення. Протягом 2014-2015 років Канада надала Україні чотири партії таких товарів, а також військовий одяг. Варто зазначити, що канадське керівництво координувало свою політику разом із США, Литвою, Швецією, Данією, Великою Британією, Польщею, які спільно надають допомогу Україні у боротьбі з Російською Федерацією.

Варто зазначити, що програма UNIFIER передбачає розробку і реалізацію ще декількох навчальних програм, а саме: Combined Arms Training Group (навчання зведених армійських підрозділів у межах начальних курсів: командне лідерство, основи розвідки, планування навчального процесу та загальновійськові дисципліни); Engineer Training Group (підготовка інженерних підрозділів у межах навчальних курсів: сапер 1-3 рівня, мінно-вибухова справа, підвищення кваліфікації персоналу інженерних підрозділів); Military Police Training Group (підготовка особового складу Військової служби правопорядку в ЗС України); Medical Training Group (підготовка військових із питань тактичної медицини); Officer and NCO Development — навчальні курси лідерства, вивчення іноземних мов) [3].

Однією із форм співпраці України та Канади в рамках НАТО є діяльність трастових фондів. На Варшавському саміті НАТО у 2016 році затверджено Комплексний пакет допомоги для України, метою якого є розширення допомоги Україні, з метою збільшення здатності протидіяти агресії, гарантування безпеки та проведення необхідних реформ, в тому числі у сфері безпеки і оборони [10].

Програма допомоги Україні через трастові фонди діє ще з 2000-х років. Найперший трастовий фонд стосувався утилізації протипіхотних мін, застарілих та надлишкових запасів озброєнь і боєприпасів. Провідними країнами-спонсорами трастових фондів для України є США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Швеція, Польща. Нідерланди, Болгарія, Чехія. Орієнтовний загальний бюджет чинних в Україні проектів трастових фондів НАТО становить майже 40 млн євро.

Важливим внеском в українсько-канадське співробітництво у сфері оборони стало підписання 3 квітня 2017 року «Домовленості  про оборонне співробітництво між Канадою та Україною» [2]. У документі зазначались наступні напрямки співпраці: оборонні дослідження, розробка та виробництво, матеріальне забезпечення галузі оборони, оборонна логістика, оборонна політика і політика безпеки, військова освіта та підготовка кадрів.

Незабаром держави-партнери підписали 18 травня 2018 року ще «Технічну угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством національної оборони Канади і Канадськими Збройними Силами про проведення заходів військової підготовки, нарощування потенціалу та надання підтримки державі, що приймає». Цілями проведення військової підготовки та нарощування потенціалу стали: сприяння взаєморозумінню, довірі, досягненню ефективності, професіоналізму та співпраці між силами, що прибувають, та силами, що приймають; підвищення тактичних навиків та взаємосумісності сил; підготовка підрозділів у сфері забезпечення внутрішньої безпеки та колективної оборони; підготовка особового складу зі знешкодження боєприпасів, навчання з питань боротьби із саморобними вибуховими пристроями; медична підготовка; модернізація логістики; професійний розвиток та освіта.

Наприкінці 2019 року відбулася зустріч заступників Міністра оборони України із заступником Міністра національної оборони Канади. Сторони обговорили подальші напрями реформування і розвитку вітчизняного оборонного відомства, зокрема в частині реалізації Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних Сил України. Йдеться про нову оборонну політику, впровадження стандартів НАТО, цивільно-демократичний контроль, кар’єрне зростання, освіта і соціальне забезпечення військових, а також антикорупційна політика відомства. За підсумками діалогу члени делегацій наголосили на необхідності продовження співпраці на всіх рівнях, подальшого розширення співробітництва між двома країнами, а також висловили готовність і надалі підтримувати взаємовигідне партнерство [7].

У 2021 році відбувся Стратегічний діалог на рівні заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка та заступника Міністра національної оборони Канади з політичних питань Пітера Хаммершмідта. Під час нього сторони обговорили та узгодили пріоритети двосторонньої співпраці та можливості її розширення за напрямами професійної військової освіти, підготовки підрозділів Збройних Сил України у рамках діяльності операції UNIFIER, інституційної трансформації, реалізації Україною отриманого статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, а також надання міжнародної технічної допомоги з метою здійснення відповідного планування та зосередження  необхідних ресурсів. Сторони погодились посилити україно-канадське співробітництво як у двосторонньому, так і у багатосторонніх форматах, надати йому всеохоплюючого характеру в інтересах зміцнення обороноздатності України, посилення взаємодії з країнами-членами Альянсу та реалізації стратегічної мети України щодо повноправного членства в НАТО [11].

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, допомога та підтримка, яку наша держава отримує від Канади тільки збільшилась. Варто згадати про Контактну групу з питань оборони України (Ukraine Defence Contact Group), яка була сформована після російського вторгнення в Україну Міністерством оборони США [16]. До Контактної групи долучилися понад 45 країн, щоб оцінити останні оборонні потреби України та надати допомогу, партнери роблять все, щоб зміцнити нашу державу на полі бою і за столом переговорів .

Було проведено безліч зустрічей на різних рівнях, які стосувалися військового та оборонного співробітництва. Наприклад, Міністр оборони України Олексій Резніков неодноразово проводив зустрічі та бесіди із Міністром національної оборони Канади Анітою Ананд. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Торонто заявив про досягнення угоди щодо посилення військового співробітництва з Канадою. Під час брифінгу з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо український президент зазначив, що сторонами було прийнято принципове рішення про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки тощо.

Співпраця України та Канади в оборонній та військовій сфері стрімко розвивається та виходить на якісно новий рівень партнерства. Обидві країни мають спільне бачення міжнародної безпеки, вирішення міжнародних проблем, про що свідчать зустрічі, консультації та поповнення нормативно-правової бази домовленостями стосовно співробітництва та спільних дій стосовно глобальних викликів.

Список використаних джерел та літератури

1. Воєнна історія. Міністерство оборони України. URL: https://www.mil.gov.ua/ministry/istoriya.html (дата звернення: 12.2022)

2.Домовленість про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади і Збройними Силами Канади. Дата підписання: 03.04.2017 р. Дата набрання чинності для України: 03.04.2017р. № 124_053-17. Оттава. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_053-17#Text (дата звернення: 12.2022)

3.Канадська навчальна тренувальна місія UNIFIER четвертий рік поспіль навчає українських військових за стандартами НАТО. Відомості Міністерства оборони України. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2019/11/21/kanadska-navchalna-trenuvalna-misiya-unifier-chetvertij-rik-pospilnavchae-ukrainskih-vijskovih-za-standartami-nato/ (дата звернення: 12.2022)

4.Меморандум про взаємовигідне співробітництво між Урядом України та Урядом Канади у напрямку ліквідації запасів протипіхотних наземних мін, що знаходяться на зберіганні в Збройних Силах України. Посольство України в Канаді. URL: http://canada.old.mfa.gov.ua/ua/ukraine-%D1%81%D0%B0/legal-acts (дата звернення: 12.2022)

5.Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади в галузі двосторонніх військових стосунків. Дата підписання: 24.11.1994 р. Дата набуття чинності: 24.11.1994 р. № 124_041. Оттава. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_041#Text (дата звернення: 12.2022)

6.Пріоритети українсько-канадських відносин (Дорожня карта): від 24 вересня 2009 року. Government of Canada. URL: https://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales/canada_ukraine.aspx?lang=ukr  (дата звернення: 12.2022)

7.Співробітництво оборонних відомств України та Канади буде посилюватися. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. URL: https://gur.gov.ua/content/spivrobitnytstvo-oboronnykh-vidomstv-ukrainy-ta-kanady-bude-posyliuvatysia.html.  (дата звернення: 04.12.2022)

8.Стан та перспективи українсько-канадських відносин. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL:  http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/UKR/1368.html.  (дата звернення: 12.2022)

9.Технічна угода між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні. Дата підписання: 20.07.2015 р. Дата набрання чинності для України: 28.07.2015 р. № 124_051. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_051#Text (дата звернення: 12.2022)

10.Трастові фонди НАТО в Україні – оцінки з Міноборони. URL: https://old.defence-ua.com/index.php/statti/2521-trastovi-fondiv-nato-v-ukrayini-pohlyad-minoborony (дата звернення: 12.2022)

11.Україна та Канада обговорили пріоритети співпраці у сфері оборони. Посольство України в Канаді. URL: https://canada.mfa.gov.ua/news/ukrayina-ta-kanada-obgovorili-prioriteti-spivpraci-u-sferi-oboroni.  (дата звернення: 04.12.2022)

12.Canada’s engagement in Ukraine : National Defence of Canada. URL: https://www.international.gc.ca/worldmonde/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=eng (дата звернення: 12.2022)

13.Military Training Cooperation Program. Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/programs/military-training-cooperation-program.html. (дата звернення: 12.2022)

14.Operation UNIFIER. Department of National Defence. URL: https://www.canada.ca/en/department-nationaldefence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-unifier.html (дата звернення: 12.2022)

15.The Government of Canada’s response to the situation in Ukraine. Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/news/archive/2014/09/government-canada-response-situation-ukraine-884319.html. (дата звернення: 04.12.2022)

16.Ukraine Contact Group Is Key to Helping Ukraine’s Defense. S. DepartmentofDefense. 2022. URL: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3220190/ukraine-contact-group-is-key-to-helping-ukraines-defense/. (дата звернення: 04.12.2022)

 

Залишити відповідь