Морально-етичне виховання у школах США наприкінці ХХ століття

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядаються проблеми морально-етичного виховання в американській школі у 1980-1990-х роках. На основі аналізу праць американських учених-педагогів та результатів соціологічних досліджень автор робить висновок про кризовий стан моральності американського суспільства в цілому та школи зокрема. Водночас у статті…

Суспільні передумови морально-етичного виховання в американській школі повоєнного періоду

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена аналізу низки суспільних чинників, таких як міграція населення США до великих міст, зміни в структурі американської сім’ї, зростання матеріального добробуту американців та його наслідки для виховання дітей, вплив засобів масової інформації на поведінку членів суспільства, протиборство двох…

Проблеми моралі серед християнської молоді США

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті аналізується стан моральності сучасної американської віруючої молоді – членів християнських родин. На основі експериментальних даних робиться висновок про значну лібералізацію поглядів віруючої молоді Америки на такі важливі сфери людського життя, як сім’я та статеві стосунки. Підкреслюється, що…

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ США НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядаються проблеми морально-етичного виховання в американській школі у 1980-1990-х роках. На основі аналізу праць американських учених-педагогів та результатів соціологічних досліджень автор робить висновок про кризовий стан моральності американського суспільства в цілому та школи зокрема. Водночас у статті…

Етапи морально-етичного виховання в американській школі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДля вітчизняної теорії і практики морально-етичного виховання важливе значення має їх збагачення позитивним педагогічним досвідом, набутим за рубежем, зокрема, у США. Сьогодні в Україні все частіше стає помітною свого роду “американізація” різних сфер суспільного життя, яка проявляється в мові,…