РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІГРОТЕРАПІЇ, ЯК ЗАСОБУ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ даній статті проведений теоретичний аналіз особливостей застосування методу ігротерапії з ціллю соціалізації дітей із ВПР. Наведені характеристики конкретних вад психофізичного розвитку і відповідних їм принципів застосування ігротерапії. Ключові слова: ігротерапія, соціалізація, діти із вадами психофізичного розвитку. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ІГРОТЕРАПІЇ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті наведено результати проведеного  експериментального дослідження особливостей застосування методу ігротерапії з ціллю метою  соціалізації дітей із ВПР. Виявлено, що реалізація розробленої нами корекційно-реабілітаційної програми супроводжується позитивними тенденціями у корекції самооцінки, довіри до соціального оточення, усвідомлення та контролю емоційної…