Порівняльна характеристика мовних етикетів y контексті англійської та німецької мов на прикладі любовного листування

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ сучасній дискурсологічній парадигмі дискурс визначається як складний соціолінгвістичний феномен сучасногo комунікативного середовища, який детермінується його соціокультурними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими чинниками, по-друге, має лінгвістичну та екстралінгвістичну структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який будується впродовж розгортання дискурсу його…