СУПЕРМАРКЕТ ЯК МІФОЛОГЕМА ПОСТМОДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті зосереджується увага на явищі супермаркету у символічному полі постмодерної культури. Визначається, що продукування міфів і засвоєння їх споживачами призводить до утвердження феномену супермаркету у свідомості споживача як своєрідної міфологеми. Ключові слова: супермаркет, міф, система знаків, свідомість споживача.…

СПОЖИВАННЯ ТА НАДСПОЖИВАННЯ – СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядаються основні підходи до розуміння феномену споживацтва. Авторка зосереджує увагу на феномені консюмеризму в епоху постмодерну і здійснює компаративний аналіз понять «споживання» і «надспоживання». Ключові слова: консюмеризм, надспоживання, суспільство споживання. The article reviews the main approaches to…