МЕХАНІЗМИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print      У статті аналізується нормативно правова  база України, щодо механізму діяльності релігійних організацій, характеризується поняття «механізми діяльності релігійних організацій», визначаються  перспективи оновлення законодавства України в даному напрямку.      Ключові слова: релігійні організації, механізми діяльності, стадії, інтереси,…

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена аналізові законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання. Проаналізовано закон України «Про свободу совісті та віросповідання», ст. 35 Конституції України. Висвітлено його основні норми та засади; розкрито основні питання, які прагне вирішити цей закон.    Ключові слова:…